KONTAKT:

 +38552654120

 visit@damjanic.eu

Ključ je staviti akcent na autohtono, čime smo bogati, te sve to promovirati i brendirati.

 

 

Proizvodnja vina

može se udvostručiti

 

Nema zasićenja tržišta vinom. Prostora još uvijek ima i zato se vinari moraju širiti i napredovati. Takav prostor za napredak postoji u svakoj hrvatskoj regiji.

 

Često se misli da je tržište vina u Istri i Hrvatskoj zasićeno i da ima- mo previše proizvođača vina, ali je prostor za rast još uvijek velik. Si-

gurno da oko 150 proizvođača vina u Istri, na tako malom prostoru, predstavlja veliki broj, ali samo je četrdesetak proizvođača koji kori- ste marketinške i ostale alate kao pomoć pri plasmanu svojih vina. Ostatak vinara ne ulaže ništa u tržište i promociju jer ima male koli- čine vina te vjerojatno osiguran plasman kod nekoliko kupaca, pa smatra kako im ulaganje u prodaju i marketing nije potrebno.

Moje je mišljenje da se proizvodnja vina u Istri može udvostručiti te da se, unatoč tome, zalihe neće povećati. Oko sedmine proizvodnje vina u Istri proizvede Agrolaguna, tvrtka koja je dio velikog sustava i koja, s jedne strane, dosta pomaže zajedničkom projektu istarskih vina- ra, ali s druge nosi i određene probleme malim proizvođačima. Pri tome mislim na relativno niske cijene njenih proizvoda, odnosno vina, koje drugi proizvođači ne mogu pratiti.

Nije količina to što ograničava plasman. Nema zasićenja tržišta vinom. Prostora još uvi- jek ima i zato se vinari moraju širiti i napredo- vati. Potrebno je raditi na edukaciji potrošača kako bi se okretali prema vinu. Takav prostor za napredak postoji u svakoj hrvatskoj regiji. Mora se uporedo raditi na postizanju dodane vrijednosti.

Nije samo domaće tržište ono koje može trošiti naše vino. Svijet je velik i prostora ima, samo se mora kreirati brend vinske zemlje. Na tome trebaju raditi i vinari ali i javni sektor. Do sada se pokušavalo, ali kao da izostaje plan i sadržaj. Možda zato nismo uspjeli polučiti bo- lje rezultate. Od smislenog ulaganja u razvoj vinarstva, država bi imala vrlo brzo povrat i vi- šestruku korist. Mlade vinare treba stimulirati i poticati da uspiju, a država bi sigurno dobila povrat.

Primjerice, Austrija koja ima tako poznata i brojna skijališta ima veći prihod od vinskog turizma nego od skijaške sezone.

U Istri je potrebno i nadalje promovirati naš zajednički i najprepoznatljivi brend - malvaziju. Taj brend sigurno označava Istru ali i Hrvatsku.

 

Čak je i za turiste to važno jer i oni traže dodat- ne sadržaje, a eno-gastro proizvodi su im vrlo važni. Brend eno-gastronomske države je nuž- no razviti u čitavoj Hrvatskoj. Mogu reći da je Istra dosta odmaknula u tom dijelu, a čekaju se ostale regije kako bi Hrvatska bila prepoznat- ljiva eno-gastro destinacija. Prostora za napre- dak ima puno i treba sve to iskoristiti. Ključ je staviti akcent na autohtono, čime smo bogati, te sve to promovirati i brendirati.

Proizvodnju vina ne treba limitirati. Treba je povećavati, znači saditi nove vinograde. Ključ je podizanje svijesti potrošača tako da kon- zumiraju vino, a ne druga pića koja nisu naša tradicija ali imaju veliki udjel u potrošnji. Neka- da smo imali puno više vinograda, pa nije bilo problama s plasmanom. Iz tih vremena ostala je i navika Bečkog dvora da barem simbolično kupuje poneka hrvatska vina. Ako je moglo ne- kada, nema razloga da se ne može i sada. Osim toga, tu su sad i milijuni turista koji žele kušati naše vino.

Nama u Istri mnogo je pomogla manifesta- cija Vinistra koja nas je okupila i pozicionirala najprije na području Istre, a potom i na po- dručju Hrvatske. Istina je i bilo bi nepošteno ne priznati da smo mi istarski proizvođači imali veću podršku lokalnih političara odnosno žu- panijskih čelnika, nego proizvođači u ostalim hrvatskim županijama.

Prije 20 godina malvazija nije bila poznata po kvaliteti. Investiranje u proizvodnju, kvali- tetu, znanje te u promociju rezultiralo je time da su istarska vina prepoznata ne samo u Hr- vatskoj i regiji nego se za njih zna i u Europi.

Fuškulin 50

52440 Poreč

GPS: 45° 10' 53'' N

13°38' 24'' E

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO

GOSPODARSTVO DAMJANIĆ IVAN

Fuškulin 50, Fuškulin 52440 POREČ

Matični broj: 50231987

 

IVAN DAMJANIĆ

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d...

HR4324020061140268010

 

Prijavite se za dobivanje našeg newslettera!

Ivan Damjanić,

Inženjer vinarstva

+38552 654 120

Najave za degustaciju primaju se na: visit@damjanic.eu

Za degustacije vina potrebna je prethodna najava

+38552 654 120

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Uspješno poslano! Hvala!